Vår syn på kvalitet genomsyrar hela koncernen. Givetvis handlar det om hög yrkesskicklighet och att ha ordning på sin affär, något vi arbetar aktivt med via vårt ledningssystem. Men lika viktigt är vår syn på samarbete och öppenhet mellan alla intressenter. Det är först när alla drar åt samma håll som sann kvalitet kan uppnås.

LEDNINGssystem & CERTIFIERINGAR ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Ekonomi och projektledning

Koncernen FO Peterson är en trygg partner med mer än 150 verksamhetsår i byggbranschen. Koncernen är AAA-certifierad vilket borgar för stadga i alla relationer. Vi arbetar i vår projektledning på ett strukturerat sätt i enlighet med vår ISO 9001-certifiering. Viktigt för oss är tydliga planer och arbetssätt vilket ger trygghet både internt men även för våra kunder. FO Peterson vårdar långa kundrelationer, något som vi menar är naturligt då byggnation till sin natur handlar om projekt över lång tid.

Kunskap och material

Alla medarbetare i koncernen är fackmannamässigt utbildade och har stor yrkesskicklighet. Kunskap om själva hantverket är viktigt men lika nödvändig är kunskapen om moderna metoder, något som exempelvis aktualiserats i samband med ny miljöteknik. Därför vidareutbildas våra medarbetare ute på byggplatserna men också i våra toppmoderna verkstäder. Vidare är trygga leverantörer av byggmaterial A och O. Bolagen inom FO-koncernen arbetar med erkända leverantörer för att få rätt kvalitet, pris och distribution.

Hänsyn i alla led

FO Peterson arbetar med ordet “hänsyn” på flera sätt för att nå rätt sorts kvalitet i varje projekt. En utgångspunkt är att alla projekt måste vara rimligt lönsamma för alla parter. På så sätt understöds långa relationer, något som i sin tur bidrar till kvalitet.

Hänsyn till kundens kund, exempelvis där byggnation och renovering sker i en pågående verksamhet.

Våra kulturhistoriska byggnader kräver även en särskild hänsyn och varsamhet i allt arbete – från arkitekt till projektledning och genomförande. Vår hänsyn till det historiska arvet gör att vi idag har många uppdrag med att renovera Göteborgs landmärken.

Certifieringar

På FO Peterson arbetar vi aktivt med vårt ledningssystem. Vi är certifierade enligt ISO 9001, 14001 och ISO 45001.